Protez

Diş hekimliğinde protezler, kaybolan diş ve dokuların sebep olduğu çiğneme ve fonksiyon kayıplarını tamamlamaya ve estetik bozuklukları düzeltmeye yönelik uygulanan tedavi yöntemleridir. Ayrıca mevcut dokuların korunmasına yardımcı olurlar. Sabit ve hareketli protezler olarak sınıflanabilir.

Sabit Protezler

Kron ve köprüler bu sınıflamaya girerler.

  • Kronlar: Çürük, kırık gibi çeşitli nedenlerle aşırı madde kaybı olan tek dişlerin küçültülerek kaplanması işlemidir.
  • Köprüler: Bir veya birden fazla dişin kaybı ile oluşan boşlukları doldurmak için, komşu dişlerin küçültülüp bu dişlerden destek alınarak yapılan bir tedavi şeklidir.

Sabit protezler full metal, full porselen veya metal destekli porselen olabilir.

  • Metal destekli porselen : Porselen altında altyapı olarak standart metal veya değerli metal alaşımlar kullanılabilir.
  • Metal desteksiz ( Full porselen) : Güçlendirilmiş porselenden yapılırlar. Kronların görüntüsünü etkileyen en önemli özellik doğal dişlere benzer şekilde ışık geçirgenliğidir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kronların (full porselen) ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir

Zirkonyum

zirkonyumZirkonyum, yüksek ısılara,kuvvetlere dayanıklı, oldukça hafif ve ışık geçirebilen bir elementtir.

Zirkonyumun üzerine porselen konularak yapılan kuron ve köprüler Ceramic ve Zirkonyum kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan CERCON kısa adı ile anılır. 900 Mpa dirence sahip sistem yüksek fiziksel dayanıklılığın yanında ışık geçirme özelliği ve doku uyumu ile diş hekimliğinde yepyeni bir dönem başlatmıştır.

Ayrıca ağızda tad bozukluğuna, alerjik reaksiyonlara, dişeti problemlerine ve ağız kokusuna yol açmayan sağlıklı bir materyaldir.

Dişlerinizden alınan ölçü ile hazırlanan model üzerine dişlerinizin bir mum modeli hazırlanır. Bilgisayar destekli bir cihaz bu modelden aldığı bilgiler doğrultusunda zirkonyum oksit bloğunu aşındırarak dişlerinizin alt yapısını oluşturur. Zirkonyum alt yapılar üzerine uygun renkte seramik yerleştirilerek kron ve köprüler tamamlanır.

Yeni yüksek teknoloji ürünü olan zirkonyum oksit ile metalsiz güçlü ve estetik restorasyonlar başarıyla yapılabilmektedir.

Hareketli Protezler

  • Tam (total) protezler : Tüm dişlerini kaybetmiş hastalara yapılan protezlerdir.
  • Bölümlü ( parsiyel ) protezler : Kısmen dişsiz ağrılara uygulanır ve dişler üzerine gelen tırnaklar ve kancalarla tutuculuk sağlanır.
  • Hassas bağlantılı protezler : Dışardan görünen herhangi bir bağlantı aparatı ( kanca ) olmayan estetik protezlerdir